Ashtangayogans ursprung och tradition

Ashtangayoga är en av de mest spridda yogaformerna, världen över. Den har inspirerat många andra yogaformer, som vinyasa flow, power yoga och Virya yoga. Den kallas även Ashtanga vinyasa yoga.

Samastithi Sri K Pattabhi Jois

Sri K Pattabhi Jois utformade ashtangayogans sex serier.

sharathguruji5

Sharath Jois, hans barnbarn, lärde sig traditionen genom parampara. Det är direkt överföring av kunskap från guru till lärjunge.

IMG_0128

I yogastudior världen över utövas idag ashtangayoga så som ”Guruji” lärt Sharath och många andra elever.

Genom fokus på att synkronisera ställningarna med andningen utvecklas du som utövare ofta förvånansvärt snabbt, oavsett din nuvarande kondition. Ställningarna utförs enligt en bestämd ordning i ett flöde, där varje ställning förbereder dig för nästa och gradvis ökar din smidighet, styrka och förståelse för din kropp. Blickfokus, ”dristhi”, är också en viktig del av övningen och de tre ”byggstenarna” andning, rörelse och dristhi utvecklas vartefter du övar.

Ashtanga betyder ”åtta delar” varav ställningarna är en. Övriga delar omfattar bland annat andningskontroll, moral, fokus och meditation.

Ashtangayoga har spridits i väst sedan 1960-talet via Sri K. Pattabhi Jois samt på senare år hans dotter Saraswathi Rangaswamy och dottersonen Sharath Jois, från Mysore i Indien. Deras många, många elever från hela världen hjälper till att föra traditionen vidare. Via länken nedan kan du ladda ned en fil med en karta över ställningarna i ashtangayogans första serie:
Ashtangayoga_Primary+mantra

Om Mysore practice

VeraYogas undervisning följer den tradition som kallas ”Mysore practice”. Utövaren lär sig ordningen på ställningarna och utför så många ställningar som hen ”fått” av sin lärare. Läraren bedömer hur många ställningar eleven ska utföra i sin ”practice”, baserat på att man kommer ihåg ordningen och har tillräcklig styrka, smidighet och balans att gå vidare. Varje ställning är en byggsten till de följande. Med en stadig grund blir utvecklingen naturlig, säker och inte frustrerande. Ha därför inte bråttom att lära nya ställningar.

Ashtanga, åtta delar

Ashtangayoga följer den åttafaldiga väg som nedtecknats i Yoga Sutra av Patanjali, omkring 200 fvt (fvt=före vår tideräkning). Den åttafaldiga vägen är en metod för att stilla sinnet och uppnå upplysning. En kortfattad beskrivning av de åtta delarna är:

Yama: hur vi förhåller oss till omvärlden och tillämpar måttfullhet.
Niyama: hur vi förhåller oss till oss själva, observationer av vår inre värld.
Asana: utövande av yogaställningar för att stärka kroppen och uppnå god hälsa vilket hjälper oss kontrollera de impulser som förhindrar ett fridfullt sinne.
Pranayama: kontroll av andning och livsenergi. En korrekt andning stärker kroppen och skärper fokus.
Pratyahara: att avleda sinnenas uppmärksamhet från yttre objekt.
Dharana: koncentration.
Dhyana: meditation.
Samadhi: upplysning (det vill säga ett tillstånd av enhet och helhet).

”Jösses, måste jag bry mig om detta?”

Svaret på den frågan (om du nu ställer den) är både nej och ja. ”Nej” för att det går alldeles utmärkt att utöva yogaställningar utan att bry sig ett skvatt om den filosofiska aspekten. Kom ihåg: alla kan yoga, det är bara lata som inte kan. Ett regelbundet utövande av ställningar kommer att ge dig påtagligt goda hälsoeffekter och en starkare, smidigare och stoltare kropp.

”Ja” för att du sannolikt kommer att uppleva olika sinnesstämningar och möten med dig själv under dina timmar på mattan, oavsett om du har lätt eller svårt för ställningar. Med fokus och andningskontroll lär du upptäcka att det går lättare att göra ställningarna. Med tiden kan också nyfikenhet på de övriga delarna väckas, och därför är det bra att känna till dem. Yoga ser till både kropp och själ på ett sätt som de allra flesta fysiska aktiviteter inte gör. Det är det som gör yogan spännande och annorlunda.

Verkligt intressant blir det när vi börjar iaktta oss själva och hur vi agerar. I yogan finns svar på frågor av typen hur man ska göra i olika situationer för att inte handla i affekt.

Det fysiska arbetet och disciplinen får du själv stå för. De positiva mentala effekterna bjuder yogan på, så att säga.

Vad är det för skillnad på ashtangayoga och annan yoga?

Det finns ungefär lika många svar på den frågan som det finns yogaformer. Som jag ser det är ashtangayoga ett komplett system med inbyggd utveckling. Du är själv aktiv i utövandet genom att du utför ställningarna i en förutbestämd ordning, men i din egen takt. Genom att upprepa ställningarna kommer du vartefter djupare in i dem, och deras positiva effekter blir större. Ryggar rätas ut, höfter öppnas, muskler stärks kring rörliga leder etc. En observant lärare hjälper dig komma förbi dina hinder, fysiska såväl som psykiska. Därför är det viktigt att hitta en lärare du har förtroende för och gärna stanna en tid med honom eller henne. Utveckling sker med regelbunden övning över tid, inte på ett enstaka yogapass då och då.

Ställningarna är inte slumpmässigt utvalda eller sammanfogade, alla har specifika funktioner. De bygger på hur yoga utövats sedan mycket lång tid tillbaka. I Indien har yoga utövats i medicinskt syfte långt in i modern tid, innan moderna mediciner blev tillgängliga. Inom ayurveda används yogaställningar för att behandla specifika åkommor, men då inte i fasta serier som i ashtangayoga.

Vissa ställningar upplevs som ”svåra”, andra som ”enkla”. Det som är svårt för dig kan vara enkelt för någon annan, och givetvis tvärtom. ”Svåra” ställningar kan över tid upplevas som enklare, och tvärtom. Vi är alla olika, har olika kroppar och olika förutsättningar. Se yoga som en resa, var öppen för att utforska varje rörelse och varje andetag. Det är långt viktigare än att ”riva av” ett visst antal ställningar för att ”få det gjort”.

Alla kan yoga.

”Practice, practice, practice and all is coming.”

Sri K. Pattabhi Jois